Skip to main content

Personvernerklæring

Aller Travel Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, epostadresse eller hva slags type reise du har bestilt hos oss.

Ansvarlig for personopplysninger

Aller Travel Norge har behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til Aller Travel Norge finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke typer personopplysninger som behandles:

Opplysninger som samles inn når du bestiller en reise hos oss:
Når du er kunde hos oss, dvs du har bestilt en reise hos oss, lagrer vi din kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse og i noen tilfeller passnummer. I tillegg lagrer vi opplysninger om hvilken reise du har bestilt, når du har bestilt, bestillingsnummer og passord til «min reise». Vi lagrer også epost og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende din reise, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller liknende. Ved personlig kontakt samler vi også inn andre personopplysninger som du selv velger å oppgi. Dette kan være opplysninger om allergier eller helsetilstand, eller andre opplysninger om deg som du oppgir.

Opplysninger som samles inn fra andre enn deg ved en bestilling av en reise:
Ved booking hos oss hender det at en person oppgir personopplysningene til en eller flere andre personer. Vi forutsetter at den som legger inn opplysningene har samtykke fra samtlige medreisende til å oppgi slik informasjon. Hvis det ikke er du selv, men noen andre, som har opprettet en bestilling som omfatter deg, innhenter vi personopplysningene dine fra den personen. Det samme gjelder hvis noen andre har kontaktet oss på vegne av deg.

Opplysninger som samles inn når du abonnerer på vårt nyhetsbrev:
Dersom du velger å abonnere på Aller Travel sitt nyhetsbrev, samler vi inn navn og e-postadresse for å kunne sende nyhetsbrev.

Opplysninger som samles inn når du abonnerer på vårt nyhetsbrev og du har bestilt en reise hos oss:
Dersom du bestiller en reise og velger å abonnere på vårt nyhetsbrev, vil bestillings- og nyhetsbrevinformasjon bli knyttet sammen. Vi ønsker å bruke informasjonen vi har lagret om deg til å gjøre nyhetene, tilbudene og invitasjonene mest mulig relevante og personlige.

Opplysninger som samles inn ved bruk av vår hjemmeside:
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Vi samler da inn opplysninger om din bruk av tjenesten. Noen av disse opplysningene kan være personopplysninger, f.eks. IP-nummer. Vi samler også inn opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du foretar og hvilke reiseprodukter du er interessert i. Aller Travel benytter Google Analytics og Google adwords, inkludert tredjepartsannonseringsverktøy. Cookies må være aktivert for at du skal få fullt utbytte av våre websider. 

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til:

Administrasjon av reise
Kontaktopplysningene, opplysningene om din bestilling og opplysningene vi ellers mottar fra deg, lagres først og fremst for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg relevant informasjon i forhold til din reise. Dette omfatter bl.a. å behandle dine bestillinger, sende deg korrekte ordrebekreftelser, faktura, håndtere betalinger og kommunisere med deg slik at vi kan gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

For å kunne levere reisetjenestene du bestiller av oss, bruker vi personopplysningene også til å opprette billetter og reisedokumenter, for å bestille hotellopphold, og for betaling av de tjenestene du har bestilt. Hvis du har bestilt tilleggstjenester, f.eks. ekstra utflukter eller lignende, brukes opplysningene på tilsvarende måte for å levere disse tjenestene.

Administrasjon av reisen din inkluderer også bruk av opplysningene dine til bokføring, avregning og revisjon, kreditt eller annen kontroll av betalingskort, immigrasjon og tollkontroll.

Kundeservice
Vi bruker personopplysningene dine for å kunne yte deg service når du kontakter oss med spørsmål, synspunkter eller reklamasjoner. Vi bruker navnet og bestillingsnummeret ditt til å identifisere deg og reisen din. Vi bruker kontaktopplysningene dine, som e-postadresse og telefonnummer, til å kunne kontakte deg i forbindelse med spørsmål og henvendelser. Vi kan også komme til å bruke alle de øvrige personopplysningene vi har samlet inn om deg til å håndtere spørsmål eller henvendelser du måtte ha. Slik informasjon lagres i 3 år.

Utsendelse av informasjon
Når du har bestilt en reise med oss, bruker vi personopplysningene dine til å sende bestillingsbekreftelse, viktig informasjon om reisen, og informasjon om relevante tilbud for reisen. Slik utsendelse skjer til den e-postadressen du oppgir når du bestiller. Når du er hjemme etter reisen, sender vi deg en evaluering, der vi ber deg om å svare på spørsmål om reisen, slik at vi kan tilby enda bedre tjenester i fremtiden. Før og under reisen kan vi sende deg viktig informasjon via sms, til det mobilnummeret som er oppgitt i forbindelse med bookingen. Dette kan f.eks. være opplysninger informasjon om flyavganger eller ting som skjer på reisemålet ditt under oppholdet.

Vi sender betalingspåminnelser via e-post og sms.

Markedsføring og persontilpassing
Dersom du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, bruker vi personopplysningene dine til å sende deg nyhetsbrevet, og til å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til deg. Slike opplysninger omfatter e-postadresse og informasjon om reisehistorikk, bruksmønster og preferanser. Gjennom å bruke disse opplysningene kan vi gi deg de tilbudene som vi tror du har størst interesse for og nytte av.

Vi benytter også persontilpasning i kommunikasjon via sosiale medier og nettannonsering på andre nettsteder. Vi bruker informasjonskapsler for analyse av brukermønster og persontilpasning. Du kan lese våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Opplysningene som kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden blir automatisk registrert i våre systemer, og vi kan dermed tilpasse vår kommunikasjon med deg. Basert på hvor du tidligere har reist kan vi gi deg automatiserte, personlige anbefalinger som gjør at det du får mer relevant informasjon fra oss. Videre bidrar opplysningene som samles inn til at vi kan kommunisere mer målrettet med deg bl.a. om nye reisetilbud som du kan være interessert i. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss

Hvem vi deler opplysningene med?

Avtalepartnere og IT-leverandører. 
Vi håndterer personopplysninger i et eksternt bookingsystem. Systemet finnes for å kunne levere tjenestene du har bestilt fra oss, og for å kunne håndtere spørsmål og yte kundeservice i forbindelse med levering av tjenester. I systemet vil samtlige personopplysninger vi samler inn kunne håndteres.

Vi bruker også andre IT-systemer i virksomheten. I noen av disse lagres og håndteres det personopplysninger. Vi bestreber oss på å beskytte integriteten og ivareta sikkerheten til opplysningene dine ved slik håndtering. Disse systemer kan være skyløsninger eller installasjoner hos en leverandør, noe som innebærer at vi overfører personopplysninger til leverandøren. I slike tilfeller har leverandøren tilgang til personopplysninger, og håndterer opplysningene på oppdrag for oss, i tråd med våre instruksjoner.

Webanalyseselskap
Vi bruker eksterne leverandører til persontilpasning og analyse av brukeradferd på nettstedene våre, og til brukertilbakemeldinger. Slike selskaper håndterer personopplysninger på oppdrag fra oss. Opplysningene det dreier seg om er først og fremst alle opplysninger som hentes inn ved bruk av informasjonskapsler, og de håndteres anonymt og på aggregert nivåVi deler opplysningene med våre leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å kunne levere reisetjenestene du bestiller hos oss:

Hotell
Vi benytter oss av hoteller på våre reisemål. Vi sender romlister med personopplysninger som kreves for å kunne gjennomføre bestillingen. Dette gjelder opplysninger som navn, kjønn, fødselsdato og telefonnummer. I noen tilfeller også passnummer.

Flyselskaper
I våre reiser er det inkludert flyreise. Vi samarbeider med ulike flyselskaper. Flyselskapene får tilgang til personopplysningene til de som skal reise med de aktuelle flyselskapene. Dette er opplysninger som navn, kjønn, i noen tilfeller fødselsdato, allergier og andre helseopplysninger dersom dette opplyses av kunden. Overføring av passasjeropplysninger gjøres direkte til flyselskapet, med passasjerlister, såkalte pax-lister eller via Amadeus.

Agenter
Ofte benytter vi oss av agenter i de ulike landene. Agentene får tilgang til personopplysninger de trenger for å gjennomføre en booking og for å bestille tilleggstjenester som utflukter, billetter osv. Dette gjelder opplysninger som navn, kjønn, fødselsdato og telefonnummer. I noen tilfeller også passnummer.

Reiseleder
På alle våre reiser har vi en reiseleder med på turen. For at reiseleder skal ha oversikt over hvem som er med på reisen får reiseleder tilgang til personopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, adresse, epost, telefon nummer og i noen tilfeller passnummer.

Utlevering til tredjeland
Ettersom vi arrangerer reiser til hele verden, finnes flere av samarbeidspartnerne våre (f.eks. hoteller og flyselskaper) utenfor EU/EØS-området. Det betyr at personopplysninger vil kunne overføres til samarbeidspartnere i disse landene, i forbindelse med formålene beskrevet ovenfor. Uansett hvilket land vi overfører personopplysningene dine til, er vi forpliktet til å sørge for god sikkerhet for personopplysningene. Dette er noe vi gjør.

Hvordan vi beskytter opplysningene? 
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. (Innlogging med automatisk utlogging ved inaktivitet, SSL kryptering, sikkerhetsskanning av system, antivirusprogram på alla datamaskiner som brukes ved innlogging.)

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvor lenge opplysningene oppbevares? 
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år. Dersom du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, lagres personopplysningene dine så lenge som du velger å fortsette å motta nyhetsbrevet. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Epostdialoger du har med vår kundeservice blir lagret i 3 år.
 

Dine rettigheter:
Rett til kontroll over dine personopplysninger Du har rett til å be om tilgang til eller be om at Aller travel retter eller sletter personopplysningene om deg. Du har også rett til å kreve at behandling av personopplysningene dine begrenses til visse formål og for eksempel ikke brukes til direkte reklame eller profilering. På forespørsel fra deg vil Aller travel kostnadsfritt rette eller slette feilaktige, ufullstendige eller unødvendige personopplysninger. Du kan logge inn på Min side med passord og e-post og se personlig informasjon vi lagrer om deg og dine reiser. Du kan også rette og oppdatere informasjon her.  Behandling av personopplysninger som er nødvendig for å kunne oppfylle avtaleforpliktelsene våre overfor deg, eller for etterlevelse av lovpålagte krav, er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne innhente og håndtere personopplysningene dine til andre formål, kreves det imidlertid at du samtykker til slik behandling. Du gir implisitt samtykke til håndtering av personopplysningene dine når du bruker tjenestene våre på allertravel.no eller ved kontakt med våre reiserådgivere.

Tilbakekallelse av samtykke
Du kan når som helst velge å tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss via kontaktopplysningene nedenfor. Hvis du tilbakekaller ditt samtykke, vil vi slette de personopplysningene og avslutte behandlingen som omfattes av samtykke. Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: info@allertravel.no

Hvis du ønsker å klage
Den som mener at et selskap bryter personopplysningsloven eller annen lov om personlig integritet, kan henvende seg til Datatilsynet. Les mer på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.no.

Informasjonskapsler
Når du besøker våre nettsider registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies), sporingsbilder og IP-adresse.

Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på enheten din når du surfer og bruker nettsteder og tjenester på internett. Et sporingsbilde (pikseltagg) er et usynlig merke plassert på enkelte internettsider.

Vi bruker informasjonskapsler bl.a. for å måle trafikken på våre nettsider og for å få informasjon om hvilke deler av vårt nettsted som er mest besøkt til hvilke tider; hvordan de besøkende navigerer i nettstedet og varigheten av besøket. Hovedformålet med dette er å sikre og forbedre ytelsene og funksjonaliteten til nettstedet. Sporingsbilder brukes til liknende formål, men også for å gi oss informasjon om hvordan vår markedsføring fungerer.

Deling av persondata:
Aller Travel er en del av Aller Leisure, som eier Nyhavn Rejser, Kulturrejser Europa, Kulturresor Europa, Nilles Rejser, Gislev Rejser samt Stjernegaard Rejser. Du samtykker derfor til at de innsamlede persondata vil bli delt og brukt på tvers av selskapene under Aller Leisure A/S. Det innbefatter: Nyhavn Rejser A/S, NILLES REJSER A/S, Kulturrejser A/S, Gislev Rejser A/S, Stjernegaard Rejser A/S og Aller Travel AS.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

info@allertravel.no

Aller Travel
Boks 1169, Sentrum
0107 Oslo
Telefon: 23 89 64 70

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 16. sep 2020.