Skip to main content

Personvernerklæring

Nettsiden du besøker, eies og drives av Aller travel, Postboks 1169, Sentrum
0107 Oslo, org.nummer: 959 682 585 (“Aller travel”, “vi”, “oss”, “vår”). Når vi innhenter og behandler personopplysninger om deg i forbindelse med ditt besøk på vår nettside eller at du på annet vis kontakter oss i forbindelse med kjøp av en reise eller deltagelse på en reise kjøpt hos oss, er vi den dataansvarlige som du kan kontakte med spørsmål.

Nedenfor finner du en beskrivelse av de personopplysningene som vi samler inn og behandler om deg, samt formålet og rettsgrunnlaget for en slik innsamling og behandling.

1. Kategorier av personopplysninger vi behandler, samt rettsgrunnlaget
1.1 Markedsføring
Hvis du melder deg på et av våre nyhetsbrev, samtykker du til at vi kan sende våre nyhets-brev til deg, jf. personvernforordningen (”GDPR”) artikkel 6, nr. 1(a), hvor vi behandler:
(a) Navn og fødselsdato
(b) Kontaktopplysninger, herunder e-postadresse, postnummer og telefonnummer
(c) Innhold og dine valg vedrørende nyhetsbrev – kontaktformer og –innhold samt reisepreferanser

Markedsføringen i nyhetsbrev på våre og andre hjemmesider, inkludert sosiale medier, tilpasses dine personlige forhold ut fra våre kunnskaper om deg ved profilering, jf. GDPR ar-tikkel 6, nr. 1 (f), hvor vi behandler:
(a) Samtykke til nyhetsbrev
(b) Opplyste interesseområder
(c) Informasjonskapsler (cookies) og IP-adresse
(d) Opplysninger fra dine profiler på sosiale medier

Vår legitime interesse i å utarbeide en personlig tilpasset markedsføring til deg går forut for dine interesser og grunnleggende rettigheter. Vi foretar en automatisk evaluering av personopplysningene dine med tanke på å personliggjøre markedsføringen for deg, men vi bruker ikke automatiserte avgjørelser som har rettsvirkning eller som på tilsvarende måte påvirker deg i vesentlig grad.
 

1.2 Som kunde
Hvis du er kunde hos oss eller hvis din virksomhet er kunde eller leverandør, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle vår avtale med deg, f.eks. kjøp og salg i forbindelse med reiser samt gjennomføring og oppfølging av kjøpte reiser osv., jf. GDPR artikkel 6, nr.1 (b) hvor vi behandler:
(a) Navn og fødselsdato
(b) Person- og passnummer, når disse er nødvendige for booking og gjennomføring av reisen din
(c) Kontaktopplysninger, herunder adresse, e-postadresse og telefonnummer
(d) Ordredetaljer
(e) Visse helseopplysninger når disse er nødvendige for booking og gjennomføring av reisen din
(f) Betalingsopplysninger
(g) Øvrige opplysninger knyttet til kjøp i jobbsammenheng

Vi utfører også analyser med hensyn til å optimere produktene våre og få mer kunnskap om våre kunders preferanser. Det gjør vi blant annet ved å utføre analyser av våre kundedatabaser og ved å sende deg spørreskjemaer, hvor vår legitime interesse i å behandle personopplysningene har forrang fremfor din interesse i at opplysningene ikke behandles, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1(f), hvor vi behandler:
(a) Opplysninger fra våre kundedatabaser
(c) Brukeratferd og loggfiler fra vår nettside
(b) De svarene du oppgir i forbindelse med forslag og preferanser i spørreskjemaet

Til slutt markedsfører vi på våre og andre nettsider, inkludert sosiale medier, som tilpasses dine personlige forhold ut fra våre kunnskaper om deg ved profilering, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1 (f), hvor vi behandler:
(a) Opplyste interesseområder
(b) Informasjonskapsler (cookies)
(c) Opplysninger fra dine profiler på sosiale medier
(d) Opplysninger fra våre kundedatabaser

Vår legitime interesse i å utarbeide en personlig tilpasset markedsføring til deg går forut for dine interesser og grunnleggende rettigheter. Vi foretar en automatisk evaluering av personopplysningene dine med tanke på å personliggjøre markedsføringen for deg, men vi bruker ikke automatiserte avgjørelser som har rettsvirkning eller som på tilsvarende måte påvirker deg i vesentlig grad.1.2

Når du søker om ansettelse hos oss
Sender du inn en jobbsøknad til oss, vil vi samle inn og behandle følgende personopplysninger om deg for å gjennomføre tiltak som treffes på forespørsel fra deg før inngåelse av en eventuell ansettelseskontrakt, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1(b), hvor vi behandler:
(a) Navn og fødselsdato
(b) Kontaktopplysninger, herunder adresse, e-postadresse og telefonnummer
(c) Eksamensbevis som inneholder utdanningsnivå og karakterer
(d) Informasjon som angis i jobbsøknader, CV-er og andre dokumenter som lastes opp på hjemmesiden som en del av jobbsøkerprosessen, herunder eventuelle helseopplysninger eller lignende følsomme personopplysninger som du velger å legge ved
(e) Referanser

1.3 Sikkerhet på vår hjemmeside og i våre løsninger
Vi loggfører brukeratferd og har implementert sikkerhetsløsninger på vår nettside og i våre løsninger, hvor vår legitime interesse i å sikre nettsider og våre løsninger mot misbruk har forrang fremfor din interesse i at opplysningene ikke behandles, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1(f), hvor vi behandler:
(a) Brukeratferd og loggfiler
(b) Øvrige sikkerhetsopplysninger

1.4 Informasjonskapsler ved bruk av vår nettside
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens PC eller annet IT-utstyr når en nettside besøkes. Når du besøker nettsiden vår, samler vi inn informasjonskapsler.

Disse kan inndeles i tre kategorier
(a) Nødvendige informasjonskapsler, som bidrar til å gjøre en nettside anvendbar ved å aktivere grunnleggende funksjoner, som sidenavigasjon og adgang til sikre områder av nettsiden. Denne kategorien av informasjonskapsler kan ikke velges bort og krever ikke samtykke.
(b) Analytiske informasjonskapsler, som hjelper eierne av nettstedet med å forstå hvordan de besøkende benytter nettsidene ved å samle inn og rapportere opplysninger.
(c) Markedsføringsinformasjonskapsler, som brukes til å spore besøkende på tvers av nettsider. Formålet med disse er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker, og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjeparts annonsører.

Hvis du ikke ønsker at vi utplasserer eller leser informasjonskapsler på utstyret ditt, har du muligheten til å velge bort informasjonskapsler i nettleseren din. Her kan du velge hvilke informasjonskapsler som skal tillates, blokkeres eller slettes.Du kan også velge å få computeren din til å advare deg hver gang det sendes en informasjonskapsel, eller du kan velge å deaktivere alle informasjonskapsler. Det kan du gjøre under innstillingene i nettleserne og enhetene dine. Alle nettlesere er forskjellige. Derfor bør du undersøke hjelpefunksjonen i nettleseren for å finne den rette måten å endre innstillingen for informasjonskapsler på.

I tillegg deler vi opplysninger om din bruk av vår nettside med våre samarbeidspartnere innenfor sosiale medier, annonsering og analyse. Vi og våre samarbeidspartnere kan kom-binere disse data med andre opplysninger du har gitt dem, eller som de har samlet inn når du har brukt av tjenestene deres, med henblikk på å tilpasse markedsføringen etter dine personlige forhold ut fra våre kunnskaper om deg ved profilering, jf. GDPR artikkel 6, nr. 1 (f), hvor vi behandler:
(a) Samtykke til nyhetsbrev
(b) Informasjonskapsler (cookies)
(c) Opplysninger fra dine profiler på sosiale medier
(d) Opplysninger fra våre kundedatabaser

Vår legitime interesse i å utarbeide en personlig tilpasset markedsføring til deg går forut for dine interesser og grunnleggende rettigheter. Vi foretar en automatisk evaluering av per-sonopplysningene dine med tanke på å personliggjøre markedsføringen for deg, men vi bruker ikke automatiserte avgjørelser som har rettsvirkning eller som på tilsvarende måte påvirker deg i vesentlig grad.

Du må være spesielt oppmerksom på at noen av samarbeidspartnerne våre bruker dine data om informasjonskapsler til egne formål. Vi oppfordrer deg derfor til å lese personvernerklæringene deres.

2. Hvordan vi sikrer dine personopplysninger
Vi velger å bruke leverandører som implementerer sikkerhet i overensstemmelse med bransjepraksis for god IT-sikkerhet, og vi bruker bare kryptert datakommunikasjon når vi overfører følsomme personopplysninger. Dette omfatter, når det er nødvendig, muligheten for å få skriftlige forsikringer fra tredjeparter som har adgang til dine personopplysninger, på en hensiktsmessig måte, hvor de garanterer at de vil beskytte dataene med sikkerhetstiltak som er utformet for å gi tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Imidlertid finnes det ikke noe informasjonssystem som er 100 % sikkert. Derfor kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet for opplysningene dine. Dessuten er vi ikke ansvarlige for sikkerheten ved de opplysningene som du sender til oss via nettverk som vi ikke kontrollerer, herunder internett og trådløse nettverk.

3. Hvordan vi deler dine personopplysninger
Vi gir videre kun opplysninger i den grad det er nødvendig som en del av driften av vår virksomhet, blant annet for å kunne levere reisen din og øvrige produkter som du kjøper hos oss.

Normalt vil vi gi videre personopplysninger til følgende mottakere i forbindelse med bestilling og gjennomføring av en reise og tilhørende produkter:

3.1 Globale Distribusjonssystemer (GDS)
Et GDS er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom tjenestetilbydere i reisebransjen, hovedsakelig flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer og reisebyråer. Et GDS forbinder tjenester, priser og booking ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorene, dvs. flyreservasjoner, hotellreservasjoner og bilutleie.

3.2 Flyselskaper
Vi gir videre personopplysninger til flyselskaper i forbindelse med bestilling av din reise. Til bruk for bestilling av flyreisen din vil vi normalt gi opplysninger om navn, avreiselufthavn, destinasjon, dato for ut- og hjemreise, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder helseopplysninger i form av bestilling av eventuelle spesialmenyer under flyvningen og behov for spesiell assistanse på flyet eller på flyplassen til det valgte flyselskapet. I forbindelse med reise til spesielle destinasjoner kan vi dessuten videregi opplysninger om ditt passnummer til flyselskapet.

3.3 Hoteller
Vi gir personopplysninger til de hotellene som du skal benytte på reisen din. Til bruk for bestilling av dine hotellovernattinger vil vi normalt gi opplysninger om navn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder eventuell bestilling av spesialkost under hotelloppholdet og behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handikap eller sykdom.

3.4 Bilutleiefirmaer
Vi videregir personopplysninger til bilutleiefirmaer hvis du skal ha et kjøretøy til rådighet under reisen din. Til bruk for din bestilling av leiebil vil vi normalt gi opplysninger om navn, hentested, førerkortnummer, leieperiode, kjøretøykategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med leie av kjøretøyet, herunder spesielle foranstaltninger i forbindelse med handikap eller sykdom, barneseter m.m.

3.5 Busselskaper
Aller travel videregir personopplysninger til busselskaper hvis du skal på bussreise som en del av reisen din, f.eks. i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner. Til bruk for bestilling av din bussreise vil vi normalt gi opplysninger om navn, hentested, dato og tidspunkt for bussreisen, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med bussreisen, herunder eventuell bestilling av spesialmenyer under bussreisen og behov for spesiell assistanse på grunn av handikap eller sykdom.

3.6 Rederier
Vi gir videre personopplysninger til rederier hvis du skal på skipsreise som en del av reisen din, for eksempel i forbindelse med cruise, dagsturer til kjente turistattraksjoner mv. Til bruk for din bestilling av skipsreise vil vi normalt videregi opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, destinasjon, reiserute, dato og tidspunkt for av- og hjemreise, passopplysninger og personnummer samt spesielle ønsker i forbindelse med skipsreisen, herunder eventuell bestilling av spesialmenyer under seilasen og behov for spesiell assistanse under seilasen som følge av handikap eller sykdom.

3.7 Bedbanks
En bedbank er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom tjenestetilbydere i reisebransjen, hovedsakelig hoteller og reisebyråer eller sluttkunden. Vi gir personopplysninger til bedbanks for å bestille de hotellene som du skal benytte på reisen din. Til bruk for bestilling av dine hotellovernattinger gjennom en bedbank vil vi normalt gi opplysninger om navn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder eventuell bestilling av spesialkost under hotelloppholdet og behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med handikap eller sykdom.

3.8 Reiseagenter
Hvis du som en del av reisen din skal delta i utflukter eller har behov for transfer, kan vi gi personopplysninger til reiseagenter. Reiseagenten har som oppgave å arrangere den aktu-elle utflukten eller transfer ved bestilling av tjenester hos lokale leverandører på destinasjonen. Til bruk for bestilling av dine utflukter, transfers mv. gir vi normalt opplysninger om navn, dato og tidspunkt for ankomst og/eller avreise, telefonnummer, type kjøretøy, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med transferen eller utflukten, herunder eventuell bestilling av spesialmenyer og behov for spesiell assistanse på grunn av handikap eller sykdom.

3.9 Utstyrsutleiefirmaer
Som en del av din bestilling av reise hos oss har du muligheten til å leie eventuelt utstyr som du måtte ha behov for på reisen, f.eks. sykler, skiutstyr, dykkerutstyr og lignende. Hvis du ønsker å leie slikt utstyr, vil vi videregi opplysningene til det firmaet på din destinasjon som du skal leie utstyret hos. Til bruk for utstyrsleie gir vi vanligvis opplysninger til utleiefirmaet om navn, typen utstyr, hentested, leieperiode samt opplysninger om høyde, vekt, tøy- og skostørrelse samt eventuelle sykdommer eller handikap, hvis nødvendig.

3.10 Internasjonal overføring av personopplysninger
Grunnet arten av vår virksomhet vil dine personopplysninger kunne overføres til land uten-for EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos oss. For å kunne levere våre tjenes-ter til deg er vi nødt til i visse tilfeller å benytte samarbeidspartnere og leverandører utenfor EU/EØS.

Uten muligheten til å overføre dine opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS vil vi ikke være i stand til å levere deg reisen du ønsker. Dette gjelder hvis bestillingen av reisen din forutsetter at det overføres opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, f.eks. for å kunne booke flyreise, hoteller mv. på din reisedestinasjon.

Personvernlovgivningen i disse landene kan være mindre strenge enn i Norge og i det øvri-ge EU/EØS, da det i de fleste tilfeller vil være snakk om land hvor EU-kommisjonen har vurdert at personvernnivået ikke er på høyde med personvernnivået innenfor EU/EØS.

I tilfeller hvor det er praktisk mulig for oss, vil overføring av dine personopplysninger skje på bakgrunn av standardoverføringskontraktene som EU-kommisjonen har utarbeidet spesielt til dette formålet. Du kan be om en kopi av avtalen som omfatter videre givelse av personopplysninger, ved å sende en e-post til info@allertravel.no

I visse tilfeller vil det imidlertid ikke være praktisk mulig for oss å inngå en standardoverføringskontrakt som juridisk grunnlag for overføring. I slike tilfeller vil overføring av opplysningene skje med hjemmel i personvernforordningens artikkel 49, 1(b), da overføring av dine personopplysninger til det aktuelle landet er nødvendig av hensyn til å oppfylle kontrakten mellom deg og oss (bestillingen og avviklingen av din reise) eller av hensyn til gjennomføring av tiltak som treffes på forespørsel fra deg før inngåelsen av en slik kontrakt, f.eks. i forbindelse med innlevering av et kvalifisert tilbud.

Derfor er det viktig at du er oppmerksom på at overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos oss betyr at personopplysningene dine ikke alltid vil ha samme beskyttelse som etter norske eller EU-rettslige regler. Vi vil aldri videregi dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS med mindre dette er nødvendig for å kunne utføre vår virksomhet og oppfylle dine behov ved f.eks. å levere deg reisen du ønsker.

4. Når sletter vi dine personopplysninger?
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre vi i henhold til gjeldende lovgivning er forpliktet til å lagre personopplysningene i en lengre periode. For jobbsøknader sletter vi dine personopplysninger senest 6 måneder etter endelig avslag på den konkrete jobbsøknaden.

Vi sletter kundeopplysningene dine 5 år etter avslutning av kundeforholdet. Transaksjonsopplysninger lagres i 5 år etter utgangen av det regnskapsåret hvor siste transaksjon er foretatt.

Personopplysninger i forbindelse med markedsføring slettes 5 år etter at siste markedsføring er foretatt overfor deg.

5. Automatiske avgjørelser
Vi benytter automatiske avgjørelser i behandlingen av dine personopplysninger ved utvalgte ytelser og produkter. Et eksempel er våre forebyggings- og oppklaringstiltak for å unngå svindel på våre nettbaserte plattformer. Du kan anmode om at vi gir deg informasjon om metoden for avgjørelse og be oss om å bekrefte at den automatiske avgjørelsen er riktig utført. Vi kan avvise anmodningen som foreskrevet i gjeldende lovgivning, blant annet hvis utlevering av informasjonen vil føre til avsløring av forretningshemmeligheter eller forstyrre forebyggelsen eller oppklaringen av svindel eller andre forbrytelser. Generelt vil vi i slike tilfeller verifisere at algoritme og kildedata fungerer etter hensikten uten feil eller avvik.

6. Dine rettigheter
6.1 Retten til informasjon. Du har rett å be oss om informasjon om eller adgang til dine personlige opplysninger. Det finnes imidlertid unntak, noe som innebærer at du ikke alltid mottar alle opplysningene som vi behandler.

6.2 Retten til å gjøre innsigelse. Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Det betyr at du kan stoppe eller hindre oss i å behandle dine person-opplysninger. Det gjelder dog kun i visse tilfeller, og vi trenger ikke å slutte å behandle dine personopplysninger hvis vi kan gi legitime grunner til å fortsette behandlingen av dine per-sonopplysninger.

6.3 Retten til sletting. Du har i visse tilfeller rett til å be om sletting av dine personopplysninger.

6.4 Retten til dataportabilitet. Du har rett til å motta en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig, anvendt og maskinlesbart format ved å kontakte oss via kontakt-opplysningene som er angitt i avsnitt 5. I den grad det er teknisk mulig, har du rett til å be om at personopplysningene blir overført direkte til en annen virksomhet eller person som fungerer som dataansvarlig.

6.5 Retten til korrigering. Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert. Du har også rett til å få fullstendiggjort personopplysninger som du mener er ufullstendige.

6.6 Retten til begrensning av behandling. Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.

6.7 Retten til å klage. Hvis du har en forespørsel vedrørende denne erklæringen, måten vi behandler dine personopplysninger på, ønsker å utøve dine rettigheter eller rette en klage, kan du kontakte oss på e-post: info@allertravel.no.

Hvis du ønsker å klage over vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om den registrertes rettigheter på datatilsynet.no

7. Kontaktopplysninger
7.1 Du kan kontakte oss på følgende måter:
- E-post: info@allertravel.no, eller
- Post: Aller travel, Att.: GDPR, Postboks 1169, Sentrum, 0107 Oslo

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 29.11.2021.