Reise til USA

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Aller Travel har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Den amerikanske ambassaden i Oslo kan gi utfyllende informasjon om visum og opphold i USA. 


Norske borgere som reiser til USA uten visum, alså under "Visa Waiver Programme"/ESTA, må registrere seg på Internett i ESTA-databasen (Electronic System for Travel Authorization) før avreise. Norske pass må være maskinlesbare for å kunne benytte ESTA. Er passet ditt av den ”gamle typen”, må du søke om nytt pass før du søker om ESTA. Det anbefales at det norske passet har en gyldighetsdato minimum seks måneder etter endt opphold i USA. 


Registrering gjennom ESTA for nordmenn som reiser uten visum:
Du søker på internett via ESTA`s hjemmeside (Electronic System for Travel Authorization): https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Din ESTA-søknad må sendes inn i god tid, og senest 72 timer før avreise. Dette koster 14 USD pr. person. Denne avgiften betales med kredittkort når man søker. I de fleste tilfeller får man svar umiddelbart eller innen noen minutter.

Som søker vil du få 3 alternative svar:
Authorization Approved:   Innreisen er godkjent.
Travel Not Authorized:     Søknaden er ikke godkjent, og du må kontakte Den amerikanske ambassade for innreise til USA.
Authorization Pending:     Innreise er enda ikke godkjent.
Du må selv kontrollere på ESTA sin hjemmeside for endelig beskjed. Dette kan ta opptil 72 timer.
Hvis din ESTA-søknad avslås må du søke om et B-1 Business Visa eller B-2 Tourist Visa (dette kan ta uker og i visse tilfeller måneder å få innvilget). Det er også viktig å være klar over at en godkjent reiseautorisasjon (ESTA) er ingen garanti for at du kommer inn i USA, da ESTA er kun relatert til selve reisen. Avgjørelsen om du får lov å besøke USA tas av en amerikansk immigrasjonsoffiser ved ankomst.


Ved godkjent søknad mottar du et "application number" som skal vises sammen med passet ved innsjekking på flyplassen i forbindelse med avreise til USA. Har du ikke innreisetillatelse/application number, kan du bli avvist ved innsjekking og nektet innreise til USA.

Legg merke til at kvalifikasjonskravene for reisende under Esta er endret fra 21.01.2016.
Endringene innebærer at reisende i følgende kategorier ikke lenger kan reise til USA under Visa Waiver-programmets (VWP) regelverk:
- Statsborgere i VWP-land som har reist til- eller oppholdt seg i Iran, Irak, Sudan eller Syria fra og med 1. mars 2011. Et begrenset unntak gjelder for militært og diplomatisk personell som har reist til disse landene i kapasitet av sitt arbeid.
- Statsborgere i VWP-land som også er statsborgere av Iran, Irak, Sudan eller Syria.

18. februar 2016 ble ytterligere restriksjoner innført i forhold til « Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015.» Libya, Somalia og Jemen er nå tilført listen over land som begrenser reisende fra å benytte VWP. Statsborgere av VWP-land som har reist til eller oppholdt seg i Libya, Somalia eller Jemen kan ikke lenger reise til USA under VWP. Foreløpig kan statsborgere i VWP-land som også er statsborgere i Libya, Somalia eller Jemen reise til USA under VWP.

De som er omfattet av disse endringene vil fremdeles ha mulighet til å søke om visum til USA på vanlig måte ved å kontakte Den amerikanske ambassaden.
For ytterligere informasjon om ESTA, hvilke land dette gjelder for og om du behøver visum, se nettsiden: no.usembassy.gov

Som turoperatør har ikke Aller Travel ansvar for at du oppgir korrekte opplysninger, og kan derfor ikke bli møtt med krav grunnet manglende eller mangelfulle opplysninger.