Skip to main content

Aller travel reisevilkår

Særskilte vilkår for Aller travel

Disse vilkårene gjelder for alle våre gruppereiser. På reiser med egne vilkår vil disse fremkomme tydelig i ordrebekreftelsen. Alle reisearrangører er underlagt lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven), som gir en bred forbrukerbeskyttelse. Les mer om Pakkereiseloven her.

Aller travel er medlem av det danske Rejsegarantifonden med registreringsnummer RGF3507 og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti, hvilket er en trygghet for deg som reisende. Aller travel har også en egen ansvarsforsikring gjennom Gouda Reiseforsikring.

Alle reisende forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, ordrebekreftelse, reiserute, samt reisevilkår.

Vi forutsetter at våre kunder har gjort seg kjent med alt utlevert materiale.

Påmelding

Påmelding kan gjøres via nettsiden vår, e-post eller telefon. Avtalen mellom partene anses som bindende ved innbetalt depositum, og innebærer aksept av turens reisevilkår.

Betaling av reisen

Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en ordrebekreftelse. Depositum forfaller vanligvis syv dager etter bestilling. Reisen er endelig bekreftet når depositum er innbetalt. Forfallsdato for sluttbetaling er normalt 60 dager før avreise og fremkommer av ordrebekreftelsen. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere vilkår for avbestilling. Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard og Eurocard. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir Aller travel rett til å heve (annullere) kjøpet.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Alle reisende trenger gyldig reiseforsikring. Sjekk om din reiseforsikring inkluderer avbestillingsforsikring, hvis ikke anbefaler vi å tegne en avbestillingsforsikring hos ditt forsikringsselskap. Dette bør gjøres i forbindelse med bestillingen av reisen. 
I tillegg til reiseforsikring anbefaler vi for alle som skal reise innen  EU/EØS + Sveits å skaffe seg et Europeisk Helsetrygdekort. Les mer om kortet og hvordan du kan bestille det her:  Europeisk helsetrygdkort

Avbestilling av reisen

Avbestilling skal skje skriftlig.

Følgende regler gjelder dersom det ikke er oppgitt andre vilkår på ordrebekreftelsen:

* Ved avbestilling f.o.m innbetalt depositum frem til 61 dager før avreise - ingen refusjon av innbetalt depositum.
* Ved avbestilling f.o.m 60 dager t.o.m. 36 dager før avreise belastes 50% av reisens totale kostnad.
* Ved avbestilling f.o.m 35 dager før avreise, blir hele reisens kostnad belastet.

Avbestilling ved force majeure

Reisen kan avbestilles dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen starter. Det skal være rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen starter. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementet advarer mot å reise til det aktuelle reisemålet/-ene i reiserådene deres. Ved avbestilling av årsakene nevnt over tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Overdragelse og endring av reisen

Mot et gebyr på kr 500,- pr. person kan kunden endre sin reise eller overdra den til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Aller travel og/eller underleverandører ikke er bundet av regler som forbyr en slik endring eller overdragelse. I tillegg til Aller travels gebyr kan det også komme kostnader fra underleverandører. For eventuelle endringer f.o.m 60 dager før avreise henvises til våre avbestillingsvilkår, se ”Avbestilling av reisen”.

Pass og visum

Alle som reiser til utlandet må ha gyldig pass. Mange land krever at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato.

Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med innreisebestemmelsene til det enkelte land. Informasjon om hva som gjelder for reisemålet kan du finne på www.regjeringen.no og UDs reiseinformasjon.

Navn i passet må være identisk med navn i bestillingen. Eventuelle gebyrer for navnendring på allerede utstedte og oversendte billetter betales av kunden. Kostnaden varierer fra selskap til selskap, men minimum kostnad på kr 250,- må påregnes.

Alle reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt navn i henhold til pass ved bestilling. På en del av våre destinasjoner kreves det visum. Informasjon om behov for visum blir sendt sammen med ordrebekreftelsen. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise. Det gis ingen refusjon dersom man mangler de nødvendige papirene for å delta på hele reisen.

Reisende som ikke er norske statsborgere må selv sjekke med den aktuelle ambassaden eller konsulatet om det er behov for visum.

Pris

Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor Aller travels kontroll. Dette kan for eksempel gjelde valutaendringer, økning i pris for drivstoff eller andre energikilder, samt økning av skatter og avgifter. Aller travel forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen og få tilbakebetalt innbetalt beløp.    

Forbehold

Hvis ikke annet er oppgitt, er en gruppetur basert på minimum 15 betalende deltagere. Ved færre påmeldte har Aller travel anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 35 dager før avreise.

Informasjon om flytider og flyselskap som er spesifisert i programmet er foreløpige. Aller Travel forbeholder seg retten til å korrigere flytider i henhold til flyselskapets endringer. Kunden vil bli meddelt eventuelle endringer.

Merkostnader ved endringer i forbindelse med hotellopphold eller tilslutningstransport som ikke er kjøpt gjennom Aller travel, vil ikke dekkes av Aller travel. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet, i markedsføring eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. Aller travel forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

Hotell/leiligheter

Vi benytter offisiell hotellklassifisering i de respektive land.

Rom og leiligheter kan ha forskjellig beliggenhet, størrelse og standard i ett og samme hotell eller anlegg. Utsikt, solforhold og evt. forstyrrelser kan variere. Normal variasjon i beliggenhet, størrelse og standard er ikke grunnlag for prisavslag.

I lavsesong er det vanlig med reparasjoner og vedlikehold av hotellet og dets fasiliteter.  De reisende må være forberedt på å bli berørt av dette.  

Lydnivå og eventuelle uromomenter utenfor hotellet kan være vanskelige å påvirke.

Dersom noe uforutsett skjer og vi må bytte hotell, er vi pliktig til å tilby et annet hotell av tilsvarende standard.

Spesielle ønsker

Spesielle ønsker om innkvarteringsforhold eller lignende vil bli formidlet til hotellet. Vi kan ikke garantere at ønsker blir innfridd.

WiFi/Internett/TV

Man vil ikke oppleve samme kvalitet på internettlinjer i utlandet som hjemme. Dette gjelder både hotell så vel som cruise. Norske TV-kanaler på våre langtidsresort kan også være ustabile. Disse forholdene gir ikke grunnlag for prisavslag.

Særskilte forbehold på elvecruise

Skulle det oppstå uforutsette endringer i vannstanden, vil rederiet kunne endre både reiseruten, transportmiddel og programmet. Disse forholdene gir ikke grunnlag for prisavslag.

Da vi er om bord på et skip kan det forekomme vibrasjoner og støy fra motoren i alle lugarer. Det er imidlertid mer støy i de bakerste lugarene.

Generelt egner ikke våre reiser seg for den som har vondt for å gå.  Underveis er det ofte mye gåing, og det forventes at man skal kunne gå i et jevnt tempo og holde følge med gruppen. Man må være selvhjulpen og kunne håndtere sin egen bagasje. Det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette.

Helse og førlighet

På Aller travels reiser må man være selvhjulpen. Man må kunne håndtere sin egen bagasje, klare å gå i trapper, samt delta på utflukter til fots. På våre destinasjoner er det ofte kupert terreng, høye fortauskanter og brosteinsbelagte veier og trapper. Det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette.

Generelt egner ikke våre reiser seg for den som har vondt for å gå. På utfluktene er det ofte mye gåing og det forventes at man skal kunne gå i et jevnt tempo og holde følge med gruppen. Selv på bussturer og elvecruise vil det ofte være behov for å gå til og fra severdigheter. På mange av reisene våre vil bare en dags samlede besøk ved severdigheter o.l. lett komme opp i mer enn 5 kilometers gåing.

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved påmelding.

Personer med spesielle behov, sykdommer, handikap og/eller allergier som er relevante for reisen, er pliktig til å informere Aller travel ved bestilling. Iht. EU-direktiv 1107/2006 kan reisearrangøren kreve at bevegelseshemmede ledsages av en medhjelper på hele reisen. Reisearrangøren forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnet vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp.

Reiseleder eller vi som arrangør forbeholder oss også retten til å avbryte oppholdet for den reisende og/eller be personen om å avstå fra en utflukt eller et arrangement uten tilbakebetaling hvis dette kan begrunnes med den reisendes mentale tilstand, fysiske tilstand og/eller generende atferd. Dette inkluderer påvirkning av alkohol, narkotika og annet som utgjør en fare eller er til skade for den reisende selv, andre passasjerer, mannskap eller eiendom.

En avvisning av denne art ligger utenfor reisearrangørens ansvar.

Reklamasjon

Reklamasjon over mangler ved reisen skal rettes til Aller travel eller reiseleder/vert med en gang den konstateres slik at Aller travel har mulighet til å avhjelpe mangelen på stedet. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsettes skriftlig til Aller travel senest 14 dager etter hjemkomst. Alle henvendelser vil bli behandlet innen fire uker. Ved uenighet om mangler kan kunden bringe saken for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Aller travel betrakter ikke kommentarer som er innsendt via evalueringsskjemaet vårt som reklamasjoner som krever saksbehandling.

Insekter og dyr

Insekter (maur, kakerlakker, skjeggkre osv) kan forekomme uavhengig av hotellstandard, uten at disse forholdene gir grunnlag for prisavslag. Husdyrhold kan enkelte steder være forstyrrende (bjeffende hunder og hanegal).

Kjæledyr tillattes ikke på våre reisemål.

Ikke som hjemme

Våre reiser går til land med kulturer som skiller seg fra vår egen, det være seg mat, hotellstandard, kommunikasjon, infrastruktur og skikker.

Generelle vilkår

Aller travel opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke Aller travel holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendelser, eller force majeure kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l.

Aller travels personvernerklæring

Når du har bestilt en reise hos Aller travel og dermed er en kunde hos oss, lagrer vi din kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse og i noen tilfeller passnummer. I tillegg lagrer vi opplysninger om hvilken reise du har bestilt, når du har bestilt, bestillingsnummer og passord til «Min reise».

Vi lagrer kontaktopplysningene dine, opplysningene om bestillingen din og opplysningene vi ellers mottar fra deg for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg informasjon som er relevant for reisen din. Dette omfatter blant annet å behandle bestillingene dine, sende deg korrekte ordrebekreftelser og faktura, samt håndtere betalinger og kommunisere med deg slik at vi kan gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøpet ditt via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. I etterkant av reisen vil du motta en e-post hvor vi spør deg om å delta i en evaluering av reisen.

Nødvendige opplysninger blir behandlet av Aller travel og våre samarbeidspartnere, som flyselskap og hotell, for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg.

Dersom du velger å abonnere på Aller travel sitt nyhetsbrev, samler vi inn navnet og e-postadressen din. Bestiller du en reise og velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, vil bestillings- og nyhetsbrevinformasjon bli knyttet sammen. Vi bruker informasjonen vi har lagret om deg til å gjøre nyhetene, tilbudene og invitasjonene mest mulig relevante og personlige. Når du har reist med oss, lagres personopplysningene i et kunderegister i tre år.

Du finner vår komplette personvernerklæring på www.allertravel.no/personvernerklaering.

Ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på, send oss gjerne en e-post til info@allertravel.no eller ring oss på telefon +47 23 89 64 70. Vi hjelper deg gjerne!

 • Hvor mye håndbagasje kan jeg ta med?

  Tillatt håndbagasje er vanligvis 1 kolli á 10 kg (Norwegian 55x40x23 cm).
  Du plikter selv å undersøke hva som gjelder for din reise og øvrige selskaper/destinasjoner.Hovedregelen er at det ikke er tillatt å ta med væsker i håndbagasjen. Det er likevel åpnet for å ta med mindre mengder væske, forutsatt at:
  Væskene er i beholdere som rommer inntil 100 milliliter hver (beholdere som rommer mer enn 100 ml er ikke tillatt, uavhengig av hvor mye væske de inneholder).
  Beholderne er plassert i en gjennomsiktig, gjenlukkbar ("zip-lock") og lukket plastpose med kapasitet på høyst 1 liter.
  Det er kun tillatt med én 1- liters pose per reisende. For mer informasjon: Bagasjeregler Avinor

  Husk å ha pass i håndbagasjen!

 • Hva gjør jeg med spesialbagasje?

  Dersom du skal ha med deg for eksempel rullator, sykkel eller golfbag så skal dette sjekkes inn som spesialbagasje. Kontakt oss så snart som mulig da det er begrenset med plasser og en ekstra kostnad tilkommer. Skal du ha med deg oksygensylinder er det viktig at vi blir informert om dette, og du må også sørge for å informere kabinpersonalet. Du plikter selv å undersøke hva som gjelder for din reise og destinasjon.

 • Hvordan pakker jeg medisiner og kreves det dokumentasjon?

  Husk alltid å ta med dokumentasjon på at medisinen tilhører deg, enten ved å ta med  originalemballasjen med apotekets etikett, legeerklæring (engelsk) eller kopi av resept.
  Flytende medisin som er nødvendig for flyreisen er unntatt fra sikkerhetsreglene om at du maks kan ha 100 ml væske i en beholder, men du kan bli bedt om å smake på medisinen og du må kunne dokumentere at dette er din medisin.
  Sjekk med ditt apotek, om du er i tvil om hvilke regler som gjelder når du skal medbringe medisin til utlandet.
  Sørg for å pakke alle livsnødvendige medisiner i håndbagasjen!

  Personer med bestemte sykdommer, handikap, fobier, matallergier eller lignende må informere Aller travel i god tid før avreise.

 • Jeg står på venteliste, når får jeg beskjed om jeg får plass?

  Vi kontakter deg umiddelbart på telefon hvis det dukker opp en ledig plass på turen. Det er dessverre umulig for oss å si noe om hvor stor mulighet det er for at du får plass på ønsket reise. Det er økonomisk uforpliktende å stå på venteliste, og du betaler ikke depositum eller annet før turen er bekreftet av oss. Hvis du ikke ønsker å stå på venteliste, er det fint om du kontakter oss snarest.

 • Når får jeg tilsendt reisedokumenter?

  Senest 2 uker før avreise vil reisedokumentene ligge på Min side. Da vil du også få informasjon om din reise og hvem som er vert på ditt resort.  

  I e-posten du får med din ordrebekreftelse finner du en link som tar deg til Min side.

 • Er det påmeldingsfrist for bestilling?

  Det er ingen påmeldingsfrist på våre turer, men hvis du har bestemt deg for å være med på en tur – bestill tidlig! Mange turer blir raskt fulltegnet, så det er viktig å sikre seg en plass. 

  Ved enkelte anledninger har vi også måttet kansellere turer tre måneder før avreise grunnet for få påmeldte. Dette er trist både for oss og for de som har meldt seg på, så meld deg på tidlig så blir det tur! 

 • Kan en reise bli kansellert?

  Ved enkelte anledninger har vi også måttet kansellere turer tre måneder før avreise grunnet for få påmeldte. Dette er trist både for oss og for de som har meldt seg på, så meld deg på tidlig så blir det tur! 

 • Er det påmeldingsfrist for ekstra utflukter i programmet?

  Ekstra utflukter/aktiviteter bør velges ved bestilling av reisen og senest innen restbetalingen 60 dager før avreise. 

 • Antall deltakere på hver reise?

  Våre grupper har vanligvis mellom 18 og 30 deltakere.

 • Kan dere være behjelpelig med tilslutningsfly?

  Ønsker du tilslutning fra andre byer enn Oslo er vi behjelpelige med det. Unntaket er de gangene det benyttes et flyselskap som ikke tilbyr tilslutning. Ta kontakt med oss for priser og muligheter.
  Tilslutning må bestilles senest 2 måneder før avreise. Vær oppmerksom på at bekreftelse av tilslutningsbilletter er bindende. Ved avbestilling følger disse de generelle vilkår.

  Fordelen med å bestille tilslutninger gjennom Aller travel er at billetter er gjennomgående og du kan således sjekke inn bagasje hele veien, både på utreise og retur.* Noen unntak (spesifike destinasjoner).

  Ordner du tilslutning selv er dette på eget ansvar. Vi anbefaler alltid at man kjøper endringsbare billetter og har god tid mellom to fly. Eventuelle utgifter for endring eller kjøp av nye billetter må du selv dekke. Har du bestilt tilslutningsbilletter selv, er det viktig at du sjekker bagasjeregler for denne flyvningen. Dersom du har bestilt tilslutning via Aller travel, kan du ta med deg like mye bagasje på både innenlands- og utenlandsflyvningen.

  *Grunnet korona kan det nå være avvik fra normalen. Selv med gjennomgående flybilletter kan det være nødvendig å hente ut bagasje i Oslo, og sjekke inn denne på nytt. Du er selv ansvarlig for å sjekke ved første innsjekk om bagasje blir sendt hele veien til endelig destinasjon. Dette gjelder både utreise og retur.

 • Hvordan er avbestillingsreglene?

  Følgende regler gjelder dersom det ikke er oppgitt andre vilkår på ordrebekreftelsen:

  - Ved avbestilling f.o.m innbetalt depositum frem til 61 dager før avreise, refunderes ikke depositum. 
  - Ved avbestilling f.o.m 60 dager t.o.m. 36 dager før avreise, belastes 50% av reisens totale pris.
  - Ved avbestilling f.o.m 35 dager før avreise, belastes reisens totale pris.

  Se også våre reisevilkår -/reisevilkar

 • Selger dere avbestillings- og reiseforsikring?

  Forsikringer er ikke inkludert i prisen på våre reiser, og Aller travel selger ikke forsikringer. 

  Alle reisende må ha gyldig reiseforsikring når de reiser på tur med oss! Har du en forsikring gjennom jobb eller kredittkort er det viktig å sjekke at denne er gyldig for reisetidspunktet og landet/landene du skal til. Ha alltid med en kopi av forsikringsbeviset ditt samt din polise på turen.
  Europeisk Helsetrygdkort for reiser i Europa kan bestilles på www.helsenorge.no eller på telefon 23 32 70 00
  Vi anbefaler også at du tegner en avbestillingsforsikring, dersom dette ikke er inkludert i selve reiseforsikringen. Denne bør tegnes hos ditt forsikringsselskap i forbindelse med bestilling av reisen. Skulle noe skje med deg eller en av dine nærmeste før reisen får du dermed dekket dine økonomiske tap. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

 • Flytider og endringer

  Flytidene som fremkommer på din bestillingsbekreftelse er basert på foreløpig bekreftelse fra flyselskapet. Det er viktig å være forberedt på at avgangstider og ruter kan bli endret, dette er dessverre helt utenfor Aller Travels kontroll. Vær oppmerksom på at det er flytider som vises på dine reisedokumenter som gjelder.

  Velger du å kjøpe tilslutningsbilletter på egenhånd må du selv dekke utgiftene i forbindelse med å kjøpe nye billetter, om avreisetiden fra Oslo skulle endre seg. 

  Vær oppmerksom på at programmet også er veiledende og endringer kan forekomme.

 • Hva slags hotell skal vi bo på?

  Vi gjør alltid det vi kan for å finne gode hoteller, hvor både standard, atmosfære og beliggenhet er riktig. Det er ikke alltid vi klarer å dekke alle punkter, men vi gjør alltid vårt beste. Våre hotell er vanligvis i kategorien 3- og 4-stjerners, men vi henger oss ikke opp i stjerner hvis vi finner det riktige hotellet.
  På enkelte destinasjoner kan rommene på hotellet variere i størrelse, standard og beliggenhet. Vær også oppmerksom på enkeltrom kan være mindre og enklere innredet enn dobbeltrom. Vær også oppmerksom på at enkelte hotell ikke har aircondition. 

  En sjelden gang opplever vi overbookinger som gjør at vi må bytte hotell. Dette er dessverre utenfor vår kontroll. Skulle dette skje vil vi informere våre gjester umiddelbart.

 • Hva gjør jeg dersom jeg er allergisk eller har matintoleranse?

  Det er veldig viktig at allergier og matintoleranser blir oppgitt ved bestilling. Vi kan ikke garantere at du får nøyaktig den maten du trenger på tur, men vi gjør vårt beste. Det kan være lurt å ha med noe mat hjemmefra, og vær klar over at flyselskapene ikke serverer spesialdietter på kortere strekninger.

 • Når får jeg tilsendt reisedokumenter?

  2 uker før avreise vil dine flybilletter og ytterligere informasjon ligge tilgjengelig på "Min Side"
  Du vil få endelig dagsprogram, og annen nyttig informasjon som blant annet reiseleders navn og telefonnummer.

  Vi sender ikke ut deltakerlister på grunn av strenge personvernregler.

 • Kan jeg reservere sete på flyet?

  Det er få flyselskap hvor vi har mulighet til å reservere seter. Er du i en særegen posisjon hvor du trenger et spesielt sete – ta kontakt så gjør vi det vi kan!

 • Kreves det visum for min reise?

  Det kreves visum til flere av våre destinasjoner. Nærmere informasjon om dette blir sendt sammen med ordrebekreftelsen ved bestilling.

  Du bør tenke på å søke om visum så tidlig som mulig – ikke alle lands ambassader er like effektive.

  Vi samarbeider med Visumexpert og de kan hjelpe deg med søknadsprosessen. Nettsidene til Visumexpert finner du her.

  Reisende med utenlandsk pass må sjekke reglene ved den aktuelle ambassaden eller konsulatet. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise. Aller Travel er ikke erstatningspliktig for passasjerer som ikke har dette i orden.

  Visum for Kina og USA – se respektive land

 • Hvor mye bagasje kan jeg reise med?

  På turer med fly minner vi om at du må tilpasse bagasjen etter flyselskapets vektbegrensninger. Disse kan variere fra flyselskap til flyselskap. Mer informasjon om hva som gjelder på din reise vil fremgå av reisedokumentene vi sender ut 2-3 uker før avreise.

  Har du bestilt tilslutning selv er det viktig at du sjekker bagasjereglene for denne flyvningen. Har vi bestilt tilslutning er bagasjereglene lik på innenlands som på den videre flyvningen.

 • Håndbagasje?

  Tillatt håndbagasje varierer fra selskap til selskap, samt destinasjon.
  For flyvninger innen Europa gjelder følgende hos våre mest brukte flyselskaper:
  Norwegian - 10 kg  (mål: 55x40x23 cm)
  SAS - 8 kg (mål: 55 x 40 x 23 cm)
  Du plikter selv å undersøke hva som gjelder for din reise og øvrige selskaper/destinasjoner.
  Merk også at det er regler vedrørende størrelse på det du har med deg av flytende væske i håndbagasjen. Hovedregelen er at du kan ha 100 ml per beholder, og max 1000ml totalt. Alle beholdere må kunne plasseres samlet i èn gjennomsiktig pose som rommer max 1 liter. Denne posen skal i tillegg kunne lukkes (type zip lock bag).

  For mer informasjon: https://avinor.no/en/airport/practical-information/plan-your trip/baggage/liquids

 • Hvordan pakker jeg medisiner og kreves det dokumentasjon?

  Husk alltid å ta med dokumentasjon på at medisinen tilhører deg. Dette kan være ved å ta med originalemballasjen med apotekets etikett, legeerklæring eller kopi av resept. Flytende medisin som er nødvendig for flyreisen er unntatt fra sikkerhetsreglene om maks 100 ml væske i en beholder, men du kan bli bedt om å smake på medisinen og du må kunne dokumentere at dette er din medisin.
  All medisin bør være i originalemballasje og det er fornuftig å ta med resepten eller en bekreftelse fra legen på engelsk. Sjekk med ditt apotek, om du er i tvil om hvilke regler som gjelder når du skal medbringe medisin til utlandet.
  Sørg for å pakke alle livsnødvendige medisiner i håndbagasjen tilfelle den innsjekkede bagasjen skulle bli forsinket.

  For nærmere informasjon om legemidler til utlandet: 
  https://helsenorge.no/legemidler/medisiner-pa-reise

  Personer med bestemte sykdommer, handikap, fobier, matallergier eller lignende må informere Aller Travel i god tid før avreise. 

 • Spesialbagasje?

  Dersom du skal ha med deg for eksempel rullator, sykkel eller golfbag så skal dette sjekkes inn som spesialbagasje. Kontakt oss så snart som mulig da det er begrenset med plasser og en ekstra kostnad tilkommer. Skal du ha med deg oksygensylinder er det viktig at vi blir informert om dette og du må også sørge for å informere kabinpersonalet. Du er selv ansvarlig for å ordne med oksygensylinder hvis du skal ha dette med ombord i flyet. Hver sylinder kan ikke overstige 5 kg i totalvekt. Oksygensylindere med påmonterte regulatorer eller ventiler må være beskyttet slik at de ikke kan bli skadet og derved ha et utilsiktet utslipp av oksyge

 • Er det mulig å få assistanse før og etter innsjekking på flyplassen?

  Dersom du trenger hjelp til å komme deg fra innsjekkingen til gaten, kan du be om rullestolassistanse. Vennligst kontakt oss i god tid og senest 35 dager før avreise. Husk å oppgi hvilken form for assistanse du trenger.

  WCHR – rullestol til rampe
  WCHS – rullestol til trapp
  WCHC – rullestol til sete

  Dersom du reiser med en elektrisk rullestol, husk å oppgi vekt og batteriinformasjon på rullestolen.

  Vær oppmerksom på at rullestolassistanse gjelder først når du kommer til innsjekkingsskranken enten i Norge eller i utlandet.

  Dersom du skulle ha behov for ytterligere assistanse, vennligst kontakt Aller travel, tlf. 23 89 64 70.
   

 • Bør jeg vaksineres før reisen?

  Det er den reisendes eget ansvar å sørge for at den har de nødvendige vaksinasjonene som gjelder til bestilt reisemål. Ta kontakt med din nærmeste vaksinasjonsklinikk for mer informasjon om hva du trenger til akkurat ditt reisemål.