Skip to main content

Reisevilkår

Særskilte vilkår for Aller travel

Disse vilkårene gjelder for alle våre gruppereiser. På reiser med egne vilkår vil disse fremkomme tydelig i ordrebekreftelsen. Alle reisearrangører er underlagt lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven), som gir en bred forbrukerbeskyttelse. Les mer om Pakkereiseloven her.

Aller travel er medlem av det danske Rejsegarantifonden med registreringsnummer RGF3507 og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti, hvilket er en trygghet for deg som reisende. Aller travel har også en egen ansvarsforsikring gjennom Gouda Reiseforsikring.

Alle reisende forventes å ha satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende elementer: reisens program inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, ordrebekreftelse, reiserute, samt reisevilkår.

Vi forutsetter at våre kunder har gjort seg kjent med alt utlevert materiale.

Påmelding

Påmelding kan gjøres via nettsiden vår, e-post eller telefon. Avtalen mellom partene anses som bindende ved innbetalt depositum, og innebærer aksept av turens reisevilkår.

Betaling av reisen

Etter bestilling av reisen vil du få tilsendt en ordrebekreftelse. Depositum forfaller vanligvis syv dager etter bestilling. Reisen er endelig bekreftet når depositum er innbetalt. Forfallsdato for sluttbetaling er normalt 60 dager før avreise og fremkommer av ordrebekreftelsen. Enkelte reiser kan ha særskilte betalingsvilkår og strengere vilkår for avbestilling. Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard og Eurocard. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir Aller travel rett til å heve (annullere) kjøpet.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Alle reisende trenger gyldig reiseforsikring. Sjekk om din reiseforsikring inkluderer avbestillingsforsikring, hvis ikke anbefaler vi å tegne en avbestillingsforsikring hos ditt forsikringsselskap. Dette bør gjøres i forbindelse med bestillingen av reisen. 
I tillegg til reiseforsikring anbefaler vi for alle som skal reise innen  EU/EØS + Sveits å skaffe seg et Europeisk Helsetrygdekort. Les mer om kortet og hvordan du kan bestille det her:  Europeisk helsetrygdkort

Avbestilling av reisen

Avbestilling skal skje skriftlig.

Følgende regler gjelder dersom det ikke er oppgitt andre vilkår på ordrebekreftelsen:

* Ved avbestilling f.o.m innbetalt depositum frem til 61 dager før avreise - ingen refusjon av innbetalt depositum.
* Ved avbestilling f.o.m 60 dager t.o.m. 36 dager før avreise belastes 50% av reisens totale kostnad.
* Ved avbestilling f.o.m 35 dager før avreise, blir hele reisens kostnad belastet.

Avbestilling ved force majeure

Reisen kan avbestilles dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen starter. Det skal være rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen starter. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementet advarer mot å reise til det aktuelle reisemålet/-ene i reiserådene deres. Ved avbestilling av årsakene nevnt over tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Overdragelse og endring av reisen

Mot et gebyr på kr 500,- pr. person kan kunden endre sin reise eller overdra den til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Aller travel og/eller underleverandører ikke er bundet av regler som forbyr en slik endring eller overdragelse. I tillegg til Aller travels gebyr kan det også komme kostnader fra underleverandører. For eventuelle endringer f.o.m 60 dager før avreise henvises til våre avbestillingsvilkår, se ”Avbestilling av reisen”.

Pass og visum

Alle som reiser til utlandet må ha gyldig pass. Mange land krever at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato.

Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med innreisebestemmelsene til det enkelte land. Informasjon om hva som gjelder for reisemålet kan du finne på www.regjeringen.no og UDs reiseinformasjon.

Navn i passet må være identisk med navn i bestillingen. Eventuelle gebyrer for navnendring på allerede utstedte og oversendte billetter betales av kunden. Kostnaden varierer fra selskap til selskap, men minimum kostnad på kr 250,- må påregnes.

Alle reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt navn i henhold til pass ved bestilling. På en del av våre destinasjoner kreves det visum. Informasjon om behov for visum blir sendt sammen med ordrebekreftelsen. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise. Det gis ingen refusjon dersom man mangler de nødvendige papirene for å delta på hele reisen.

Reisende som ikke er norske statsborgere må selv sjekke med den aktuelle ambassaden eller konsulatet om det er behov for visum.

Pris

Det tas forbehold om prisendringer på grunn av forhold som ligger utenfor Aller travels kontroll. Dette kan for eksempel gjelde valutaendringer, økning i pris for drivstoff eller andre energikilder, samt økning av skatter og avgifter. Aller travel forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato. Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen og få tilbakebetalt innbetalt beløp.    

Forbehold

Hvis ikke annet er oppgitt, er en gruppetur basert på minimum 15 betalende deltagere. Ved færre påmeldte har Aller travel anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 35 dager før avreise.

Informasjon om flytider og flyselskap som er spesifisert i programmet er foreløpige. Aller Travel forbeholder seg retten til å korrigere flytider i henhold til flyselskapets endringer. Kunden vil bli meddelt eventuelle endringer.

Merkostnader ved endringer i forbindelse med hotellopphold eller tilslutningstransport som ikke er kjøpt gjennom Aller travel, vil ikke dekkes av Aller travel. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet, i markedsføring eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. Aller travel forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

Hotell/leiligheter

Vi benytter offisiell hotellklassifisering i de respektive land.

Rom og leiligheter kan ha forskjellig beliggenhet, størrelse og standard i ett og samme hotell eller anlegg. Utsikt, solforhold og evt. forstyrrelser kan variere. Normal variasjon i beliggenhet, størrelse og standard er ikke grunnlag for prisavslag.

I lavsesong er det vanlig med reparasjoner og vedlikehold av hotellet og dets fasiliteter.  De reisende må være forberedt på å bli berørt av dette.  

Lydnivå og eventuelle uromomenter utenfor hotellet kan være vanskelige å påvirke.

Dersom noe uforutsett skjer og vi må bytte hotell, er vi pliktig til å tilby et annet hotell av tilsvarende standard.

Spesielle ønsker

Spesielle ønsker om innkvarteringsforhold eller lignende vil bli formidlet til hotellet. Vi kan ikke garantere at ønsker blir innfridd.

WiFi/Internett/TV

Man vil ikke oppleve samme kvalitet på internettlinjer i utlandet som hjemme. Dette gjelder både hotell så vel som cruise. Norske TV-kanaler på våre langtidsresort kan også være ustabile. Disse forholdene gir ikke grunnlag for prisavslag.

Særskilte forbehold på elvecruise

Skulle det oppstå uforutsette endringer i vannstanden, vil rederiet kunne endre både reiseruten, transportmiddel og programmet. Disse forholdene gir ikke grunnlag for prisavslag.

Da vi er om bord på et skip kan det forekomme vibrasjoner og støy fra motoren i alle lugarer. Det er imidlertid mer støy i de bakerste lugarene.

Generelt egner ikke våre reiser seg for den som har vondt for å gå.  Underveis er det ofte mye gåing, og det forventes at man skal kunne gå i et jevnt tempo og holde følge med gruppen. Man må være selvhjulpen og kunne håndtere sin egen bagasje. Det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette.

Helse og førlighet

På Aller travels reiser må man være selvhjulpen. Man må kunne håndtere sin egen bagasje, klare å gå i trapper, samt delta på utflukter til fots. På våre destinasjoner er det ofte kupert terreng, høye fortauskanter og brosteinsbelagte veier og trapper. Det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette.

Generelt egner ikke våre reiser seg for den som har vondt for å gå. På utfluktene er det ofte mye gåing og det forventes at man skal kunne gå i et jevnt tempo og holde følge med gruppen. Selv på bussturer og elvecruise vil det ofte være behov for å gå til og fra severdigheter. På mange av reisene våre vil bare en dags samlede besøk ved severdigheter o.l. lett komme opp i mer enn 5 kilometers gåing.

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved påmelding.

Personer med spesielle behov, sykdommer, handikap og/eller allergier som er relevante for reisen, er pliktig til å informere Aller travel ved bestilling. Iht. EU-direktiv 1107/2006 kan reisearrangøren kreve at bevegelseshemmede ledsages av en medhjelper på hele reisen. Reisearrangøren forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnet vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp.

Reiseleder eller vi som arrangør forbeholder oss også retten til å avbryte oppholdet for den reisende og/eller be personen om å avstå fra en utflukt eller et arrangement uten tilbakebetaling hvis dette kan begrunnes med den reisendes mentale tilstand, fysiske tilstand og/eller generende atferd. Dette inkluderer påvirkning av alkohol, narkotika og annet som utgjør en fare eller er til skade for den reisende selv, andre passasjerer, mannskap eller eiendom.

En avvisning av denne art ligger utenfor reisearrangørens ansvar.

Reklamasjon

Reklamasjon over mangler ved reisen skal rettes til Aller travel eller reiseleder/vert med en gang den konstateres slik at Aller travel har mulighet til å avhjelpe mangelen på stedet. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsettes skriftlig til Aller travel senest 14 dager etter hjemkomst. Alle henvendelser vil bli behandlet innen fire uker. Ved uenighet om mangler kan kunden bringe saken for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Aller travel betrakter ikke kommentarer som er innsendt via evalueringsskjemaet vårt som reklamasjoner som krever saksbehandling.

Insekter og dyr

Insekter (maur, kakerlakker, skjeggkre osv) kan forekomme uavhengig av hotellstandard, uten at disse forholdene gir grunnlag for prisavslag. Husdyrhold kan enkelte steder være forstyrrende (bjeffende hunder og hanegal).

Kjæledyr tillattes ikke på våre reisemål.

Ikke som hjemme

Våre reiser går til land med kulturer som skiller seg fra vår egen, det være seg mat, hotellstandard, kommunikasjon, infrastruktur og skikker.

Generelle vilkår

Aller travel opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke Aller travel holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendelser, eller force majeure kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l.

Aller travels personvernerklæring

Når du har bestilt en reise hos Aller travel og dermed er en kunde hos oss, lagrer vi din kontaktinformasjon som navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse og i noen tilfeller passnummer. I tillegg lagrer vi opplysninger om hvilken reise du har bestilt, når du har bestilt, bestillingsnummer og passord til «Min reise».

Vi lagrer kontaktopplysningene dine, opplysningene om bestillingen din og opplysningene vi ellers mottar fra deg for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg informasjon som er relevant for reisen din. Dette omfatter blant annet å behandle bestillingene dine, sende deg korrekte ordrebekreftelser og faktura, samt håndtere betalinger og kommunisere med deg slik at vi kan gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøpet ditt via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. I etterkant av reisen vil du motta en e-post hvor vi spør deg om å delta i en evaluering av reisen.

Nødvendige opplysninger blir behandlet av Aller travel og våre samarbeidspartnere, som flyselskap og hotell, for å kunne fullføre våre forpliktelser overfor deg.

Dersom du velger å abonnere på Aller travel sitt nyhetsbrev, samler vi inn navnet og e-postadressen din. Bestiller du en reise og velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, vil bestillings- og nyhetsbrevinformasjon bli knyttet sammen. Vi bruker informasjonen vi har lagret om deg til å gjøre nyhetene, tilbudene og invitasjonene mest mulig relevante og personlige. Når du har reist med oss, lagres personopplysningene i et kunderegister i tre år.

Du finner vår komplette personvernerklæring på www.allertravel.no/personvernerklaering.